Jenjang Pendidikan

A. Markaz Al-Ma’tuq (putra)
Ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun:

  1. Mutawassithah/SMP 3 tahun (berasrama)
  2. Tsanawiyah/SMA 3 tahun (berasrama)

B. Markaz Al-Zamil (putri)
Ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun:

  1. Mutawassithah/SMP 3 tahun (berasrama)
  2. Tsanawiyah/SMA 3 tahun (berasrama)

C. Markaz Tahfizh Al-Bassam
Ditempuh dalam kurun waktu 6 tahun:

  1. Mutawassithah/SMP 3 tahun (berasrama)
  2. Tsanawiyah/SMA 3 tahun (berasrama)

D. SD Muhammad Al-‘Unaizy (fullday school / non asrama)

E. TKIT Al-Ma’tuq (non asrama)

*) Setelah menuntaskan pendidikan jenjang Tsanawiyah/SMA, santri diwajibkan mengikuti program khidmah selama 1 tahun, sebagai latihan dakwah dan pengabdian kepada ummat.